Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com

Kompresorová stanica - 09 Hostim

 

Názov obchodného prípadu Zákazník Užívateľ Doba realizácie Popis zabezpečovaných prác Technické parametre
Kompresorová stanica
09 Hostim
Česká republika
RWE Transgas, a.s. RWE Transgas, a.s.