Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com

Kompresorová stanica - 04 Ivanka pri Nitre

 

Názov obchodného prípadu Zákazník Užívateľ Doba realizácie Popis zabezpečovaných prác Technické parametre
Kompresorová stanica
04 Ivanka pri Nitre
Slovenská republika
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.