Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com

Kompresorová stanica - 03 Velké Zlievce

 

Názov obchodného prípadu Zákazník Užívateľ Doba realizácie Popis zabezpečovaných prác Technické parametre
Kompresorová stanica
03 Velké Zlievce
Slovenská republika
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.