Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com

Kompresorová stanica - 02 Jablonov nad Turňou

 

 

Názov obchodného prípadu Zákazník Užívateľ Doba realizácie Popis zabezpečovaných prác Technické parametre
Kompresorová stanica
02 Jablonov nad Turňou
Slovenská republika
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2006 Odpruženie potrubných rozvodov elektrohaly /
2005 Oprava uloženia potrubných rozvodov /
2003 Oprava energetiky v halách 1.2 /
2003 Rekonštrukcia riadiaceho systému UniControls v hale E /
1999-2000 1 jednotka COOPER - ROLLS á 27 MW, pohon plynovou turbínou, riadiaci systém firmy CR-ELECTRONIC, doplnený nadradeným systémom firmy PAC Kanada 27 MW
1997 1 jednotka COOPER - ROLLS á 27 MW, pohon plynovou turbínou, riadiaci systém firmy CR-ELECTRONIC, doplnený nadradeným systémom firmy PAC 27 MW
1996 Rekonštrukcia 12x riadiace systémy PPC4 za riadiace systémy firmy PAC Kanada /
1994 1 jednotka NUOVO PIGNONE á 23 MW, pohon plynovou turbínou, riadiaci systém firmy GE-MARK V, doplnený nadradeným systémom firmy PAC 23 MW
1984-1990 3 jednotky ČKD á 25 MW s el. motorom s regul. otáčkami, riadiaci systém ČKD typu MARK 75 MW
1981-1984 Konzorcium (TPK) - 6 jednotiek á 6 MW, riadiaci systém ČKD typu MARK 36 MW
1978-1980 6 jednotiek á 6 MW, riadiaci systém ČKD typu PPC 4 36 MW
1973-1977 10 jednotiek á 6 MW, pohon plynovou turbínou 60 MW