Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com

Kompresorová stanica - 01 Veľké Kapušany

 

Názov obchodného prípadu Zákazník Užívateľ Doba realizácie Popis zabezpečovaných prác Technické parametre
Kompresorová stanica
01 Veľké Kapušany
Slovenská republika
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2008 Vibroizolačné uloženie potrubných rozvodov s inštaláciou a nastavenie silovej reakcie vibroizolačných prvkov REDYST vkladaných medzi špeciálne objímky a základový pilier /
2006 Odpruženie potrubných rozvodov /
2003 Odpruženie transformátoru T6/22 /
2002 Oprava uloženia potrubných rozvodov /
1999 2 jednotky COOPER - ROLLS 27 MW, pohon plynovou turbínou, riadiaci systém firmy CR-ELECTRONIC, doplnený nadradeným systémom PAC 54 MW
1998 1 jednotka COOPER - ROLLS 27 MW, pohon plynovou turbínou, riadiaci systém firmy CR-ELECTRONIC, doplnený nadradeným systémom PAC 27 MW
1996 Rekonštrukcia 14x riadiace systémy PPC4 a 3x riadiace systémy MARK za riadiace systémy firmy PAC Kanada /
1994 1 jednotka NUOVO PIGNONE 23 MW, pohon plynovou turbínou, riadiaci systém firmy GE-MARK V, doplnený nadradeným systémom PAC 23 MW
1985-1988 3 jednotky ČKD á 25 MW s el. motorom s regul. otáčkami, riadiaci systém ČKD typu MARK 75 MW
1981-1985 Konzorcium (TPK) - 8 jednotiek á 6 MW, riadiaci systém ČKD typu PPC 4 48 MW
1978-1980 6 jednotiek á 6 MW, riadiaci systém ČKD typu PPC 4 36 MW
1973-1977 10 jednotiek á 6 MW, pohon plynovou turbínou s reléovou technikou 60 MW