Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com Manonn.com

 

SPOLOČNOSŤ PÔSOBÍ V REGIÓNE STREDNEJ EURÓPY OD ROKU 2008

 
Spoločnosť je aktívna v nasledujúcich segmentoch projekcie, realizácie a prevádzky:
- kogeneračné elektrárne,
- vodné elektrárne,
- solárne elektrárne,
- bioplynové elektrárne,
- paroplynové elektrárne,
- kompresorové plynové stanice,
- konvenčné elektrárne na fosílne palivá,
- čističky odpadových vôd,
- likvidácia organického odpadu formou fermentácie a splyňovania,
- likvidácia komunálneho odpadu formou recyklácie a spaľovania,
- likvidácia plastov formou recyklácie,
- výstavba a prevádzka teplárenských zariadení,
- projektovanie a výstavba energetických sietí (elektrických, plynových, vodných, ropných a horúcovodných)
obchod s ropnými a poľnohospodáskými komoditami
 
V súčasnej dobe pôsobíme v nasledujúcich lokalitách:
Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko